dimarts, 24 de març del 2009

El procés de la ceràmica

Primer es fa una peça de fang.
Després posem la peça a assecar.
Es decora, es pinta
A continuació es neteja la base.
Després es posa al forn.
Al cap d'un dia tenim la peça a punt.

Walid